VEDIC ART
Certyfikowany Kurs I i II stopnia

DOBROSTAN I SZTUKA ŻYCIA
z Joanną Janowicz

Wiele marzeń nie ma szansy na manifestację, ponieważ nie mogą zaistnieć na „starym”, bolesnym, jeszcze nieposprzątanym, a często niedostrzeżonym.

Potrzebujesz energii, by najbliższy czas był bardziej sprawczy i przyniósł wewnętrzny spokój? By stare sobie odeszło i dało miejsce nowej miłości, lepszej pracy, poczuciu bezpieczeństwa?

Vedic Art pomaga zauważyć, uwolnić blokady i transformować w nowe.

W czasach, gdy tak szybko doświadczamy zmian i tak wiele jest niepewności, trzeba wzmocnić siłę mentalną i uskrzydlić duszę.

Jakie umiejętności może rozwinąć 4-dniowy kurs VEDIC ART?

W odkrywaniu daru życia, hamują nas stare nawyki i przekonania. Łatwo powiedzieć: uwolnij je. Jednak kiedy zaufasz procesowi swobodnego bycia tu i teraz, rozwiniesz najcenniejszą kompetencję tych czasów – rezyliencję.
Ciało jest dziś bardziej rezylientne, czyli odporne, niż umysł. Dużo zniesie. Jednak, gdy zgubisz odporność umysłu, Twoje ciało też będzie zgubione. Wtedy przychodzi ból i cierpienie. Vedic Art to przestrzeń odpuszczania i uwalniania niekorzystnych wzorców i przekonań.

Co łączy VEDIC ART ze sztuką?

Wszystkie zasady tej metody oparte są na księgach Wed, fundamencie całej kultury Indii i przejawiały się w różnych stylach malarskich i w innych formach sztuki. Z inspiracji płynącej z przestrzeni wolnej od ego, korzystali m.in. Leonardo da Vinci, Rembrandt, czy Barnett Newman lub Jackson Pollock.

Jak działa VEDIC ART?

To umiejętność wyłączania intelektu w procesie twórczym. Lewa, logiczna półkula musi wyłączyć się, aby mogła włączyć się kreatywna, prawa. Malowanie intuicyjne pozwala docierać do tzw. przestrzeni „pomiędzy” naszymi myślami, wzorcami i przekonaniami. Poprzez 17 zasad, które kolejno przejdziesz, VEDIC ART pomoże Ci w odnalezieniu ścieżki do tej swobodnej przestrzeni.

Nie potrafię malować, nigdy tego nie robiłem i…

…i doskonale. Im mniej wyuczonych, płynących z racjonalnej części umysłu schematów, tym lepiej. VEDIC ART nie jest kursem malowania czy odtwarzania obrazów. To droga, która odkrywa styl życia oparty na świadomości bycia twórcą, szczególnie twórcą własnego życia.

Komu polecam kurs VEDIC ART?

Wszystkim, którzy szanują zdrowie psychiczne i chcą je utrzymać w najlepszej kondycji, pomimo trudnych doświadczeń i wyzwań codzienności.


Wszystkim, którzy chcą osiągnąć wolność mentalną i duchową. Kurt Källman mówił, że zasady, przez które przechodzą uczestnicy, to miara za pomocą, której mogą sprawdzić ile wolności twórczej już mają.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o VEDIC ART?

Wszystkie informacje, dotyczące kursu, terminów oraz cen znajdziesz tu: Joanna Janowicz – VEDIC ART