§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie Domu Życia Nekielka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie gwarantowanej rezerwacji w postaci wpłaty żądanej kwoty zadatku lub całej należności za pobyt wskazanej na pliku rezerwacji albo ofercie złożonej poprzez portal Slowhop.
 2. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki tego Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Życia Nekielka.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji a także na stronie www.domzycianekielka.pl.

§ 2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój noclegowy wynajmowany jest na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 11:00 następnego dnia.
 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub rażącego naruszania postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Niezgłoszenie chęci przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w pokoju później niż do godz. 11:00, traktowane jest jako przedłużenie pobytu i skutkuje automatycznym naliczeniem następnej doby. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.

§ 3 REZERWACJA I POBYT

 1. Podstawą do udostępnienia Gościowi zarezerwowanego pokoju jet okazanie w Recepcji dokumentu
  tożsamości.
 2. Gość nie może przekazywać do dyspozycji pokoju osobom trzecim w żadnym przypadku.
 3. Osoby odwiedzające mogą gościnnie przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7:00 do 22:00.
 4. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Domu Życia Nekielka lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Domu Życia Nekielka lub innych osobach przebywających w Domu Życia Nekielka.
 5. Pozostała opłata za pobyt (z uwzględnieniem wpłaconego zadatku) pobierana jest od Gościa w dniu
  wyjazdu według cennika i sumy wykorzystanych dodatkowych usług i zabiegów. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wykonany zadatek w wysokości 30% wartości w terminie wskazanym na pliku rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. Dom Życia Nekielka
  zastrzega sobie prawo do zwiększenia wysokości zadatku w przypadku konkretnej oferty.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu prosimy o złożenie jej na piśmie, mailowo na adres:
  kontakt@domzycianekielka.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 730 173 393. Zadatek jest bezzwrotny i nie podlega roszczeniom zwrotu.
 7. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Domu Życia
  Nekielka mailowo na adres: kontakt@domzycianekielka.pl.
 8. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bezpłatna jeżeli została zgłoszona na co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem.
 9. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie jego trwania obciążamy skonsumowanymi do czasu rezygnacji wyżywienia i zabiegów oraz 100% kosztami noclegu, ujmując pozostałe nieskonsumowane koszty wyżywienia i zarezerwowanych a nieprzeprowadzonych zabiegów Naturalnej Strefy Zdrowia.
 10. Nie wykorzystanie jakiejkolwiek ze składowych, a w szczególności wyżywienia, nie obniża ceny końcowej.

§ 4 Usługi

 1. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości
  usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Jesteśmy obowiązani zapewnić:
  1. warunki pełnego nieskrępowanego wypoczynku Gości
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania tajemnicy informacji o gościu
  3. sprzątanie pokoju na prośbę gościa i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  4. całodzienne wyżywienie w przypadku wyboru takiej opcji pobytu.
 3. Istnieje tylko jedna opcja wyżywienia w obiekcie – pełna całodzienna. Dobę rozpoczyna obiad w dniu przyjazdu, a kończy śniadanie w dniu wyjazdu. W międzyczasie Gość ma dostęp do ciepłych i zimnych napoi, owoców oraz deserów serwowanych przez kuchnię.

§ 5 Odpowiedzialność gości i bezpieczeństwo.

 1. Nasz gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Domu Życia Nekielka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, możemy odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do wytycznych Domu Życia Nekielka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do bezzwłocznego opuszczenia Domu Życia Nekielka.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku i na terenie całej posesji obowiązuje
  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku zabronione jest całkowite używanie przez gości w pokojach noclegowych świeczek, podgrzewaczy, kadzidełek, grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i przedmiotów mogących wywołać pożar.
 5. Na terenie Domu Życia Nekielka i całej posesji obowiązuje ograniczona możliwość spożycia alkoholu.

§ 6 Cisza nocna

 1. W Domu Życia Nekielka obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.
 2. W czasie trwania ciszy nocnej osoby pozostające na terenie Domu Życia Nekielka oraz korzystające z jego usług zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pobytu innym osobom.

§ 7 Postanowienia dodatkowe

 1. Ze względu na obecność własnych zwierząt na posesji oraz obecność dzikich i swobodnie poruszających się zwierząt w otaczającej okolicy, w Domu Życia Nekielka nie przyjmujemy gości ze swoimi zwierzętami.
 2. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach noclegowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszających ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 3. Zapoznając się z niniejszym regulaminem gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Administratora danych Osobowych Dom Życia Elżbieta Łępecka z siedzibą Nekielka przy ulicy Pawia 1, 62-330 Nekla dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Domu Życia Nekielka, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Dom Życia Nekielka. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania w każdym dowolnym momencie.

Nekielka, 2019r.